10 hari PERTAMA bulan Zulhijjah adalah sebaik-baik hari di dunia kerana padanya ditetapkan rukun haji dan juga korban.

  • Share